top of page

 OBECNÍ DŮM SENEC 

OCENĚNÍ

Místo:
Senec / SLOVENSKO


Klient:
Město Senec


Autoři:
Tomáš Starý
Markéta Smrčková

Bára Strelcová

Roman Balšán

Termíny:    
Soutěž:       10 / 2018

Návrh si kladie za cieľ vytvoriť prehľadný, otvorený úrad, priestor pre ľudí, stretávanie, demokraciu. Je založený na jasnom a čitateľnom rozdelení funkcií do jednotlivých objektov.

 

Na úzkej, hlbokej parcele za hlavnou uličnou budovou vytvárame dvor pozdĺž východnej strany lemovaný úzkou, nízkou hmotou, vzadu uzavretý priečnou objemnejšou, ale priestupnou hmotou. Vzniknutý dvor ponúka nový verejný priestor – menší, intímnejší, kľudnejší, pre návštevu úradu, svadbu, drobné spoločenské akcie, ale aj odpočinok.

 

Existujúci uličný objekt z 30. rokov minulého storočia, ktorý očisťujeme na jeho architektonickú podstatu je určený pre politickú reprezentáciu. Zadný objekt je navrhnutý ako moderný administratívny objekt pre efektívnu štátnu správu. Celý parter naprieč všetkými objektami a vrátane dvora je určený pre verejnosť.

 

V prízemí zadného objektu je vďaka terénnej konfigurácii umiestnená vysoká multifunkčná sála s vloženým balkónom, určená tak ako pre jednanie zastupiteľstva, tak aj pre svadby a menšie kultúrne akcie. Sála sa dá otvoriť do dvora a môže tak využiť vonkajší priestor s jazdeckými schodmi.

bottom of page