top of page

DŮM PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA

1. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Místo:
Benešov u Semil


Klient:
Liberecký kraj


Autoři:


Rangherka 5:

Jindřich Starý

Michal Schwarz

Lennox:

Markéta Smrčková
Tomáš Starý

Termíny:     
Soutěž:        12 / 2021 - 04 / 2022

Vizualizace:

Sdar

 

Výchozím bodem návrhu je centrální obytný prostor a jeho zasazení do struktury objektu. Tak, aby dobře navazoval na klidnou zahradu, měl dostatek světla, a především aby, i s ložnicemi klientů, vznikl přehledný a dokonale funkční celek.

Vzhledem k plošné náročnosti stavebního programu, výrazné svažitosti parcely, její velikosti a orientaci ke světovým stranám, ale i kvůli rušné silnici, navrhujeme podlouhlý dům o dvou
nadzemních podlažích, položený delší stranou podél komunikace. V každém patře je jedna
domácnost, směrem do zahrady je dům otevřen velkou verandou - pavlačemi/terasami. Uliční
fasáda je naopak maximálně uzavřená, v celé ploše krytá laťováním (treláží) pro popínavé dřeviny.


Podélná osa domu je mírně odkloněná od hrany silnice a celý dům je zároveň odsazen dál do
pozemku. Tímto způsobem je umožněno rozšíření stávajícího chodníku, zmírnění efektu „soutěsky“
mezi dvěma souběžnými fasádami, ale zároveň i vytvoření podélného záhonu pro popínavky a další
dřeviny.

bottom of page