top of page

DŮM PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA

1. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Místo:
Benešov u Semil


Klient:
Liberecký kraj


Autoři:


Rangherka 5:

Jindřich Starý

Michal Schwarz

Lennox:

Markéta Smrčková
Tomáš Starý

Termíny:     
Soutěž:        12 / 2021 - 04 / 2022

Vizualizace:

Sdar

 

Výchozím bodem návrhu je centrální obytný prostor a jeho zasazení do struktury objektu. Tak, aby dobře navazoval na klidnou zahradu, měl dostatek světla, a především aby, i s ložnicemi klientů, vznikl přehledný a dokonale funkční celek.

Vzhledem k plošné náročnosti stavebního programu, výrazné svažitosti parcely, její velikosti a orientaci ke světovým stranám, ale i kvůli rušné silnici, navrhujeme podlouhlý dům o dvou
nadzemních podlažích, položený delší stranou podél komunikace. V každém patře je jedna
domácnost, směrem do zahrady je dům otevřen velkou verandou - pavlačemi/terasami. Uliční
fasáda je naopak maximálně uzavřená, v celé ploše krytá laťováním (treláží) pro popínavé dřeviny.


Podélná osa domu je mírně odkloněná od hrany silnice a celý dům je zároveň odsazen dál do
pozemku. Tímto způsobem je umožněno rozšíření stávajícího chodníku, zmírnění efektu „soutěsky“
mezi dvěma souběžnými fasádami, ale zároveň i vytvoření podélného záhonu pro popínavky a další
dřeviny.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
pohled východní
pohled východní
press to zoom
pohled západní
pohled západní
press to zoom
pohled severní
pohled severní
press to zoom
pohled jižní
pohled jižní
press to zoom
situace
situace
press to zoom
1NP
1NP
press to zoom
2NP
2NP
press to zoom
suterén a řez
suterén a řez
press to zoom
půdorys střechy
půdorys střechy
press to zoom
bottom of page