top of page

MANUÁL REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY BUĎÁNKA

Adresa:
Praha 5, Buďánka


Klient:
Městská část Praha 5


Autoři:
Markéta Smrčková
Karolína Koubová
Adam Helma


Spolupráce:

Terra Florida, Radka Šimková 

Ateliér DUK, Petr Preininger
PPU, Jitka Thomasová


Grafický design:
Ilja Bazhanov

Texty:
Michaela Hečková

Termíny:     
2021 

Foto:     

Ilja Bazhanov

 

Manuál je tvořen několika samostatnými částmi:

 

Kniha A mapuje historii osady Buďánka (A1), analýzy a rozbory vypracované na základě stavebněhistorického průzkumu (A2), ve kterých odkrýváme jednotlivé vrstvy území jako jsou domy, přílepky, cesty a schody, zídky a ploty, terasy a dvory, zeleň, vodu i využití a veškeré realizované či připravené projekty a záměry v území (A3).

 

Kniha B je určena návrhům principů revitalizace památkové zóny. Jednotlivé kapitoly se postupně věnují vymezení, propojení, struktuře prostor, elementu vody, hierarchii zeleně, ochraně (rekonstrukce, konzervace), obnově (adice, obnova), doplnění (doplňkové stavby, novostavby), parcelaci, funkční pestrosti a fázování revitalizace (B1). Následují karty konkrétních skupin domů (B2) a veřejných prostranství (B3). Cílem návrhové části je rekonstrukce, obnova a doplnění struktury, která se má přiblížit původní značné hustotě. Tu lze naplnit, při respektu k historické vrstvě, také dostavbami současného charakteru. Veřejné prostory jsou stejně důležité jako samotné domy, návrh se proto soustředí na propojení, zpřístupnění a obnovu či vytváření cest, schodišť i ulic.

 

Část C publikace představují masterplany celého území. Plán C1 se věnuje domům a C2 prostorám. Část D jsou pak studie dopravní (D1) a dešťové vody (D2).

Tato verze  Manuálu byla v roce 2022 schválena NPÚ, MHMP OPP a IPR a přijata MČ Praha 5 jako podklad pro revitalizaci památkové zóny Buďánka.

Budanka_foto_17.jpg
ezgif.com-gif-maker.gif
IMG_20211116_102053.jpg
IMG_20211116_102225_1.jpg
bottom of page