FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

ODMĚNA

Místo:
Praha


Autoři:

Markéta Smrčková

Jindřich Starý

Tomáš Starý

Marek Švec

Spolupráce:

statika Vít Hušek

grafika Ondra Volný

Termíny:    
Soutěž:   7 / 2004

Objekt vzniká v části Engelova plánu, který je už několik desetiletí v této poloze porušen. Zástavbu v bezprostředním okolí nepovažujeme ve svém porušení za jednoznačné mínus, a proto se ani nesnažíme původní plán dostavovat.

Dům se chová jako solitér, který je utvářen zevnitř, a to programem školy a otázkami nad ním. Fakulta se už při vzniku potýká s nedostatkem místa, které znamená málo pracovišť pro studenty. Tento fakt je nezávisle na zadání určující při hledání způsobu fungování školy. Cestou k zpřehlednění a získání plochy je postupné zjednodušování zadané typologie spojováním základních segmentů školy, jako jsou ateliéry a kanceláře. Výsledkem jsou tři patra volné plochy, ze které je vyčleněné (uzavřené) jen to co opravdu musí - zázemí a seminárky. Zbytek tvoří volný ateliér a halovka, kde dochází k prolínání institutů na úrovni studenta i učitele. Jediným stálým faktorem tří výukových podlaží je světlo, které je přiváděné eliptickými atrii v rovnoměrné osnově. Vše ostatní důležité pro život školy je umístěno v dvouúrovňové hale, která pracuje s přirozeným terénem pozemku a má být spíš ulicí něž interiérem domu. Nižší úroveň haly je propojená s okolím hlubokými zálivy tak, aby i podzemní část byla součástí parteru.

Maximální uvolnění dispozice a její otevřenost nabízí mnoho úrovní setkávání jak studentů samotných, tak především studentů s profesory, ale také školy s veřejností.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom