top of page

ZDROJE NOVÉHO STYLU

Místo:

Jízdárna Pražského hradu


Kurátoři výstavy:

Galerijní sdružení ARTLAB

Jiří David

Milan Salák

Jan Kadlec

Autoři expozice:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý

Termíny:     
Průběh výstavy:       21. 6. - 27. 8. 2000

Foto:

Stěpánka Stein

Salim Issa

Lennox

Hračky nastupující generace umělců, architektů a teoretiků

 

Ačkoliv projekt glosuje současnou vizuálně-kulturní scénu, nejedná se o prezentaci umění. Výstava poněkud nestandardně bilancuje období 70. a 80. let. Vrací se až do dětství ve snaze dobrat se těch nejpůvodnějších vjemů. Výběr autorů tvoří průřez nastupující generace vizuálně tvořících autorů. Vedle umělců, v jejichž tvorbě se téma hraček objevuje nezjevněji, jsou na výstavě zastoupeni také architekti, kurátoři i osobnosti věnující se scénografii, užité grafice a pod. Teprve čas a konfrontace s publikem prokáží, který z vystavujících narazil v hlubinách sedmdesátých let na „zlatou žílu“ a dokázal ji vytěžit. Tento fakt však nic nemění na tom, že na spoustě míst jsou schované hračky – jako svědkové oněch přílišnými vědomostmi nepopsaných časů.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page