top of page

ZDROJE NOVÉHO STYLU

Místo:

Jízdárna Pražského hradu


Kurátoři výstavy:

Galerijní sdružení ARTLAB

Jiří David

Milan Salák

Jan Kadlec

Autoři expozice:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý

Termíny:     
Průběh výstavy:       21. 6. - 27. 8. 2000

Foto:

Stěpánka Stein

Salim Issa

Lennox

Hračky nastupující generace umělců, architektů a teoretiků

 

Ačkoliv projekt glosuje současnou vizuálně-kulturní scénu, nejedná se o prezentaci umění. Výstava poněkud nestandardně bilancuje období 70. a 80. let. Vrací se až do dětství ve snaze dobrat se těch nejpůvodnějších vjemů. Výběr autorů tvoří průřez nastupující generace vizuálně tvořících autorů. Vedle umělců, v jejichž tvorbě se téma hraček objevuje nezjevněji, jsou na výstavě zastoupeni také architekti, kurátoři i osobnosti věnující se scénografii, užité grafice a pod. Teprve čas a konfrontace s publikem prokáží, který z vystavujících narazil v hlubinách sedmdesátých let na „zlatou žílu“ a dokázal ji vytěžit. Tento fakt však nic nemění na tom, že na spoustě míst jsou schované hračky – jako svědkové oněch přílišnými vědomostmi nepopsaných časů.

bottom of page