top of page

 KOMUNITNÍ CENTRUM    BUĎÁNKA 

Adresa:
U Zámečnice, Praha 5, Buďánka


Klient:
Městská část Praha 5
Občanské sdružení Odborníci
Občané pro revitalizaci Buďánka


Autoři:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý


Spolupráce:
Veronika Palečková

Michal Pek (stavební část)


Hlavní dodavatelé:
Pentas s.r.o. – generální dodavatel

Vertitech CZ s.r.o. - hliníková okna

Středočeské stavmontáže.s.r.o.

Miroslav Bezpalec - dřevěná okna

Prošek a.s.– truhlářské

Togerri s.r.o.

Jiří Karhánek – corality

Hynek Medřický – světla

Artemide Selene

Jakub Nepustil - světla

Plocha řešeného území: 470 m2

Termíny:     
Projekt:          2014
Realizace:     2016

Foto:

Kristýna Dvořáková

V 1.pol.19.st. vzniká nad Motolským potokem dělnická osada Buďánka, čítá okolo 20 domků. Postupem času je pohlcena rozvíjející se městskou zástavbou, ale přesto zůstává v téměř intaktním stavu. V 80.letech 20.st. je rozhodnuto

o úplné demolici a výstavbě panelových domů. Většina objektů je státem vykoupena a začíná éra devastace. V roce 1991 je sice vyhlášena památkovou zónou, ale na přístupu města se nic nemění. Buďánka se rozpadají. V roce 2006 zakládají lidé z okolí občanské sdružení, kterému se daří nastartovat kroky směřující k záchraně. Je uspořádána soutěž na komunitní centrum lokality, které se má nacházet v bývalém obchodu s koloniálním zbožím. V roce 2016 je Koloniál podle našeho návrhu zrekonstruován. V roce 2017 zde probíhá architektonický workshop, na jehož základě zpracováváme celkový "Manuál revitalizace Buďánek".

 

Koloniál

Podporujeme dynamiku domu, jeho specifický tvar. Přiznáváme, že patro domu bylo nutné vyzdít znovu a navrhujeme v něm proto do 3 stran nové asymetricky umístěné okenní otvory s jednoznačně současným typem oken v líci fasády. Výkladce v přízemí jsou naopak reminiscencí původních hlubokých výloh. Mezi samotný objekt a opěrnou zeď vkládáme sociální zázemí a vnitřní prostory domu tak mohou zůstat celistvé. Do hlavního objemu je vložen fošnový strop a úzké schody. Přízemí s barovým pultem funguje jako kavárna. Horní prostor je variabilnější, schody lemuje lavice s úložnými boxy, naproti jsou součástí plnostěnného zábradlí výklopné stoly. Probíhají zde výtvarné dílny, meetingy, ale např. i hodiny jógy...

 

bottom of page