top of page

 KOMUNITNÍ CENTRUM    BUĎÁNKA 

Adresa:
U Zámečnice, Praha 5, Buďánka


Klient:
Městská část Praha 5
Občanské sdružení Odborníci
Občané pro revitalizaci Buďánka


Autoři:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý


Spolupráce:
Veronika Palečková

Michal Pek (stavební část)


Hlavní dodavatelé:
Pentas s.r.o. – generální dodavatel

Vertitech CZ s.r.o. - hliníková okna

Středočeské stavmontáže.s.r.o.

Miroslav Bezpalec - dřevěná okna

Prošek a.s.– truhlářské

Togerri s.r.o.

Jiří Karhánek – corality

Hynek Medřický – světla

Artemide Selene

Jakub Nepustil - světla

Plocha řešeného území: 470 m2

Termíny:     
Projekt:          2014
Realizace:     2016

Foto:

Kristýna Dvořáková

V 1.pol.19.st. vzniká nad Motolským potokem dělnická osada Buďánka, čítá okolo 20 domků. Postupem času je pohlcena rozvíjející se městskou zástavbou, ale přesto zůstává v téměř intaktním stavu. V 80.letech 20.st. je rozhodnuto

o úplné demolici a výstavbě panelových domů. Většina objektů je státem vykoupena a začíná éra devastace. V roce 1991 je sice vyhlášena památkovou zónou, ale na přístupu města se nic nemění. Buďánka se rozpadají. V roce 2006 zakládají lidé z okolí občanské sdružení, kterému se daří nastartovat kroky směřující k záchraně. Je uspořádána soutěž na komunitní centrum lokality, které se má nacházet v bývalém obchodu s koloniálním zbožím. V roce 2016 je Koloniál podle našeho návrhu zrekonstruován. V roce 2017 zde probíhá architektonický workshop, na jehož základě zpracováváme celkový "Manuál revitalizace Buďánek".

 

Koloniál

Podporujeme dynamiku domu, jeho specifický tvar. Přiznáváme, že patro domu bylo nutné vyzdít znovu a navrhujeme v něm proto do 3 stran nové asymetricky umístěné okenní otvory s jednoznačně současným typem oken v líci fasády. Výkladce v přízemí jsou naopak reminiscencí původních hlubokých výloh. Mezi samotný objekt a opěrnou zeď vkládáme sociální zázemí a vnitřní prostory domu tak mohou zůstat celistvé. Do hlavního objemu je vložen fošnový strop a úzké schody. Přízemí s barovým pultem funguje jako kavárna. Horní prostor je variabilnější, schody lemuje lavice s úložnými boxy, naproti jsou součástí plnostěnného zábradlí výklopné stoly. Probíhají zde výtvarné dílny, meetingy, ale např. i hodiny jógy...

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page