top of page

 RODINNÝ DŮM 

 BÍLÁ HORA 

Místo:
Praha


Klient:
soukromá osoba


Autoři:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý


Spolupráce:
Michal Pek / stavební část,

Piada / statika

Petra Fialová / interiér
 

Hlavní dodavatelé:
Doležel / hrubá stavba

YLK / stavební část, profese

Betmetal /zámečnické
Prošek / truhlářské, sklenářské

Maskop99 / okna
Brabec / elektro

 

Užitná plocha:    

dům 225 m2

výměnek 40 m2

Termíny:     
Projekt:            2012-2015
Realizace:       03/2015-03/2017

Foto:

Andrea Thiel Lhotáková

Zadání

Vlastní bydlení pro manžele ve středních letech. Pár s dětmi v dospělém věku s vlastním bydlením a životy, pár se širokým spektrem zájmů, pár žijící společenským životem. Rozsáhlá knihovna, sbírka výtvarného umění, samostatné pracovny. V budoucnosti možnost odděleného bydlení pro prarodiče, které lze v mezičase využít pro ubytování dětí, vnoučat nebo hostů. Vazba obytných prostor na zahradu.

Místo

Na místě novostavby se nacházel dvoupatrový rodinný dům, který svou západní stranou navazoval na souseda a tvořil s ním identickou dvojici. Oba domy byly v průběhu času podrobeny mnoha úpravám a přestavbám, které z větší části oslabily původní řešení. Jednalo se o stavby poplatné době vzniku, kdy obytné místnosti byly orientovány do ulice (sever) a do zahrady (jih) se obracely servisní a komunikační prostory. Na pozemku se dále nacházela stavba garáže a venkovního bazénu.

Popis projektu

Na základě programových požadavků jsme stavbu rozdělili do dvou hmot, které využívají rozdílné nivelity ulice vůči zahradě (více jak 2m). Patrová hmota domu, která tvarem a výškou říms kopíruje původní objekt a horizontální hmota přístavby navazující na sousední stavbu garáže. Patrová část obsahuje samotné bydlení manželů se všemi nutnými servisními provozy. Jednopatrová přístavba sdružuje pod jednou střechou vstupy, parkovací stání a "vejminek". Skladba funkcí a prostor se v obou hmotách odvíjí naprosto logicky. A to jak ve vertikálním směru tak horizontálně do hloubky dispozice. Dům je řešen jako jeden spojitý otevřený prostor s rozdílnými výškami, s různou mírou uzavřenosti a intimity jednotlivých funkcí. Úplně odděleny jsou pouze servisní prostory a ložnicová část. Z úrovně ulice vstoupíme do zádveří a vstupní haly se schodištěm. Hala je propojena s obytným podlažím otvírajícím se do zahrady přes terasu s pergolou. Ze vstupní haly jsou přístupné nezbytné servisní provozy. Vícepatrové obytné podlaží je srdcem domu, na které v horizontálním směru navazuje jídelna s kuchyní, ve vertikálním je lemováno ochozem s knihovnou, ze kterého je přístupná oddělená ložnicová část se šatnou. Nad blokem ložnicové části a nad ochozem knihovny pod střechou jsou dvě pracovny spolu s malým koutem na přespání. Do hmoty střechy jsou ze všech stran "zaseknuty" osvětlovací zářezy a naopak z její hmoty expanduje objem koupelny. Horizontální přístavba je poměrně utilitární stavbou. Směrem do ulice jsou dvě krytá parkovací stání, za kterými se nachází samostatná obytná část garsoniéry s vazbou na zahradu. Obě obytné části lze v interiéru propojit na úrovni vstupní haly.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page