top of page

RODINNÝ DŮM

 BÍLÁ HORA 

Místo:
Praha


Klient:
soukromá osoba


Autoři:
Markéta Smrčková
Tomáš Starý


Spolupráce:
Michal Pek / stavební část,

Piada / statika

Petra Fialová / interiér
 

Hlavní dodavatelé:
Doležel / hrubá stavba

YLK / stavební část, profese

Betmetal /zámečnické
Prošek / truhlářské, sklenářské

Maskop99 / okna
Brabec / elektro

 

Užitná plocha:    

dům 225 m2

výměnek 40 m2

Termíny:     
Projekt:            2012-2015
Realizace:       03/2015-03/2017

Foto:

Andrea Thiel Lhotáková

Zadání

Vlastní bydlení pro manžele ve středních letech. Pár s dětmi v dospělém věku s vlastním bydlením a životy, pár se širokým spektrem zájmů, pár žijící společenským životem. Rozsáhlá knihovna, sbírka výtvarného umění, samostatné pracovny. V budoucnosti možnost odděleného bydlení pro prarodiče, které lze v mezičase využít pro ubytování dětí, vnoučat nebo hostů. Vazba obytných prostor na zahradu.

Místo

Na místě novostavby se nacházel dvoupatrový rodinný dům, který svou západní stranou navazoval na souseda a tvořil s ním identickou dvojici. Oba domy byly v průběhu času podrobeny mnoha úpravám a přestavbám, které z větší části oslabily původní řešení. Jednalo se o stavby poplatné době vzniku, kdy obytné místnosti byly orientovány do ulice (sever) a do zahrady (jih) se obracely servisní a komunikační prostory. Na pozemku se dále nacházela stavba garáže a venkovního bazénu.

Popis projektu

Na základě programových požadavků jsme stavbu rozdělili do dvou hmot, které využívají rozdílné nivelity ulice vůči zahradě (více jak 2m). Patrová hmota domu, která tvarem a výškou říms kopíruje původní objekt a horizontální hmota přístavby navazující na sousední stavbu garáže. Patrová část obsahuje samotné bydlení manželů se všemi nutnými servisními provozy. Jednopatrová přístavba sdružuje pod jednou střechou vstupy, parkovací stání a "vejminek". Skladba funkcí a prostor se v obou hmotách odvíjí naprosto logicky. A to jak ve vertikálním směru tak horizontálně do hloubky dispozice. Dům je řešen jako jeden spojitý otevřený prostor s rozdílnými výškami, s různou mírou uzavřenosti a intimity jednotlivých funkcí. Úplně odděleny jsou pouze servisní prostory a ložnicová část. Z úrovně ulice vstoupíme do zádveří a vstupní haly se schodištěm. Hala je propojena s obytným podlažím otvírajícím se do zahrady přes terasu s pergolou. Ze vstupní haly jsou přístupné nezbytné servisní provozy. Vícepatrové obytné podlaží je srdcem domu, na které v horizontálním směru navazuje jídelna s kuchyní, ve vertikálním je lemováno ochozem s knihovnou, ze kterého je přístupná oddělená ložnicová část se šatnou. Nad blokem ložnicové části a nad ochozem knihovny pod střechou jsou dvě pracovny spolu s malým koutem na přespání. Do hmoty střechy jsou ze všech stran "zaseknuty" osvětlovací zářezy a naopak z její hmoty expanduje objem koupelny. Horizontální přístavba je poměrně utilitární stavbou. Směrem do ulice jsou dvě krytá parkovací stání, za kterými se nachází samostatná obytná část garsoniéry s vazbou na zahradu. Obě obytné části lze v interiéru propojit na úrovni vstupní haly.

bottom of page