top of page

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

1.MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Místo:

Červený kopec, 639 00, Brno
 

Klient:
Statutární město Brno


Autoři:
Lennox architekti

Rangherka 5

Termíny:     
Projekt:       2020 - 2022

Cílem soutěže bylo najít podobu nového sociálně zdravotního komplexu pro seniory a jeho umístění v areálu bývalé ­léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci v Brně. Koncept vychází z myšlenky tzv. „ošetřovatelských domů“, jejichž funkce však v současnosti není jasně legislativně ukotvena. Návrh člení areál do tří objektů či pavilonů, které svým ­půdorysem odpovídají jednomu lůžkovému oddělení. Každý pavilon je umístěn tak, aby měl kolem sebe dostatek ­prostoru i zeleně. Každý pokoj má výhled 
do zahrady. 
Propojení areálu zajišťuje vstupní hala umístěná uprostřed pavilonů, která je jakýmsi vnitřním náměstím. Její střecha je pobytovým prostorem, jenž spojuje všechny tři pavilony v exteriéru a zároveň umožňuje přístup do zahrady. Interiér haly je osvětlen třemi venkovními atrii řešenými jako vnitřní zahrady. Základní skladebnou jednotkou celého areálu je dvoulůžkový pokoj se společným hygienickým zázemím, který je možné přepažit mobilní příčkou. Soukromí lze tedy nastavit individuálně na míru každému klientovi. 

bottom of page