top of page

WELLNESS HOTEL V  ZUBERECI

OCENĚNÍ V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Místo:
Zuberec, Slovensko


Klient:

ViGroup

Autoři:
Tomáš Starý

Markéta Smrčková
Petra Pekarová

Kateřina Hodková


Spolupráce:

Rangherka5

Termíny:     

Soutěž:        11 / 2021 - 03 / 2022

Vizualizace:

Sdar

​​

Zadání

Předmětem zadání je architektonický návrh čtyřhvězdičkového wellness hotelu na okraji obce Zuberec. Největším lákadlem pro turisty v této lokalitě jsou památky lidové architektury a široké možnosti aktivního odpočinku a relaxu v přírodě v každém ročním období. Budoucí podoba hotelu by měla co nejvíce reagovat na přírodní prostředí a komunikovat s přilehlým okolím objektu.

Záměrem soutěže je získat kvalitní návrh, který bude příkladem prvotřídní a udržitelné architektury v horském prostředí. Hotel bude poskytovat služby ve čtyřhvězdičkovém evropském standardu pro 160 hostů. Budoucí klientelou hotelu budou převážně rodiny a
organizované skupiny, ale také jednotliví turisté. Návrh hotelu by měl poskytovat návštěvníkům komfort, kvalitu a zároveň respektovat kontext přírodního prostředí v bezprostřední blízkosti Tatranského národního parku.

Místo

Území se nachází v extravilánu obce Zuberec s výhledy na hřeben Západních Tater. Pozemek se rozkládá na rovinatém terénu, ze severozápadu a severovýchodu je lemován potoky. Na pozemku se v současnosti nacházejí náletové dřeviny. 

Navrhovaný areál se nachází východně od centra obce a je přístupný místní komunikací, která areál rozděluje na dvě části. 

Popis projektu

Hmota hotela je zámerne roztrieštená do troch krídiel, ktoré sú v prízemí prepojené jednopodlažným objektom. Cieľom bolo, rozložiť náplň a kapacity hotela tak, aby  celkový objem zapadal do krajiny a nenarušoval ju veľkosťou, ktorá by sa vymykala merítku okolia. Okolie
ponechávame v čo najprírodnejšom ráze. Záhrada v okolí hotela bezprostredne prechádza do krajiny, cez posedenie pod stromami, u jazierka, cestičkou do lesa cez potok. Orientácia a veľkosť krídel vycháza z limitácií daných veľkosťou a tvarom pozemka, priestorovými nárokmi
pre fungovanie hotela, ale predovšetkým zo smerov, ktoré ponúkajú výhľady na pohorie Roháče. Všetky krídla sú orientované tak, aby mali hostia výhľady z izeb, a aby si vo výhľadoch vzájomne neprekážali. Krídla sú rovnako
vysoké a sú zastrešené sedlovou strechou.
Funkčné delenie hotela je horizontálne. Prízemie je venované spoločným funkciám, pričom každému krídlu je priradená jedna hlavná funkcia. Ostatné nadzemné podlažia slúžia pre ubytovanie. Podzemné podlažie je určené pre umiestnenie technického zázemia a parkoviska, a čiastočne doplňuje priestorové nároky wellness časti.
Tri podlažia s izbami pre hostí sú vo všetkých krídlach riešené rovnako. Základ tvoria dvojlôžkové izby s kúpeľňou a terasou v celej šírke izby. Menia sa iba koncové časti iizbových podlaží. V 2NP využíváme atypickú dispozícu pre riešenie izeb pre handikepovaných hostí s bezbariérovou kúpeľňou. V 3NP priraďujeme čelnú hlbšiu terasu rodinným izbám a v 4NP apartmánom. Na každom
podlaží je miestnosť pre upratovačky so skladom čistej bielizne a zhodami špinavej bielizne a odpadkov ústiace do suterénnych priestorov.
Všetky krídla spajá prízemný objekt haly. Tu sa zbiehajú vstupy do ubytovacích podlaží a zároveň sa sem otvárajú spoločné funkcie prízemia jednotlivývh krídel. Propojuje tiež vonkajšie priestory pred a za hotel, vstupuje se mezi
krídlomi A a B. Priestorná recepcia je doplnená loungem s prístupom do záhrady.
Prízemie krídla A slúži ako viacúčelová sála s barom, krídlo B ako reštaurácia s detským kútikom. Reštaurácia sa otvára terasou na východ, do klidu krajiny a na výhľady. Celé zázemie, gastro pre reštauráciu, sklady pre sál, hygienické zázemie je umiestnené v suteréne, a je
s danou funkciou prepojené samostanými schodiskami a nákladnými výťahmi.
Krídlo C je vyhradené wellness. Priestor bazéna je riešený ako dvojpodlažný, do prízemia sa tak prepisuje ochozom s odpočinkovou zónou a sálom na cvičenie. Samotný bazén a zázemie sú na úrovni suterénu. Bazén je osvetlený zhora, ale aj z boku cez terénný zárez na západnej strane
a pritom ponúka potrebnú intimitu. Wellnes je tiež priamo prístupný zo všetkých ubytovacích podlaží cez priestory v suteréne, do kterého vedú výťahy z každého krídla.
Maximum parkovanie je riešené podzemnými garážami, vjazdová rampa je umiestená pozdĺź západnej hranice parcely, tak aby zostal pozemok čo nejcelistvejší.
Zásobovánie väčších vozidiel je riešené prekládkou na nákladnú plošinu do suterénu.
Pred objektom je priestor pre krátkodobé parkovanie s možnosťou nájazdu a otočenia autobusu. Vstup je krytý a umožňuje tak príchod a odchod hostí „suchou nohou“.
V južnej časťi pozemku pod cestou umiestňujeme
nízky objekt, ktorý integruje ubytovanie zamestnancov a sezónny bufet s velikou terasou, pod ktorou sa v miernom terénnom zárezu skrývá ďalšie parkovanie.
Využítie predpokladáme nie len pre hostí, ale aj
návštevníkov, turistov, cyklistov alebo bežkárov.
Nosná konštrukcia pod úrovňou terénu a na prízemí je betonový monolitický skelet. Ostatné nadzemné podlažia tvorí drevená konštrukcia, kombinácia clt panelov a bsh profilov.
Odrazom konštrukčného riešenia je fasáda, ktorá
prepisuje vo svojom vzhľade prízemie z betonu a drevený charakter ostatných nadzemných podlaží. Fasáda každého krídla pozostáva z chodbovej fasády, riešenej ako dvojplášť s horizontálnym laťovaním, a fasády, do ktorej sú orientované lodžie hotelových izieb. Tie sú na vonkajšej
strane doplněné textilnými roletami.

bottom of page